logga_LRK

2017-02-14 Valberedningens nomineringslista
Valbredningen har nu tagit fram en nomineringslista inför årsmötet i LRK Skåne den 28/2.
 

Mötesordförande Lars Ramberg
Ordförande Kirsten Silow Nyval 1 år
Ledamot Anita Jeppsson Nyval 2 år
Ledamot Malin Jönsson Nyval 2 år
Ledamot Pernilla Bjerseth Nyval 1 år
Ledamot Roger Magnusson Nyval 1 år
Suppleant Örjan Larsson Nyval 1 år
Suppleant Ewa Tufvesson Nyval 1 år
Revisor Josefine Thurban Omval 1 år
Revisor Ellinore Dahlgren Nyval 1 år
Revisorsuppleant Ann Fridlund Olsson Omval 1 år
Revisorsuppleant Kerstin Konstantinara Omval 1 år


Valberedningen
Siv Johnsson Sammankallande
Carin Weibull
Ellinore Månsson