logga_LRK

klubbinformation

LRK Skåne är en regional klubb i Labrador retrieverklubben (LRK) som i sin tur är associerad med Svenska spaniel och retrieverklubben (SSRK).

Bankkonto nr  8214-9 693 537 917 - 9
Swish-nummer 123 023 64 30                         

Är det något som du tycker att LRK Skåne borde göra eller arrangera eller vill du kanske vara med och bidra? Tag kontakt med någon i styrelsen, telefonnummer och e-post hittar du här.

Styrelse

Styrelsen är formerad enligt nedan.
Klicka på namnen för presentationer.

Vill ni komma i kontakt med oss kan ni använda detta kontaktformulär

Funktion Namn
Ordförande Kirsten Silow Örnberg tfn 0708-96 24 24
Vice ordf & Sekreterare Pernilla Bjerseth tfn 0702-67 53 92
Kassör Anita Jeppsson tfn 0706-58 65 90
Utbildningsansvarig Malin Jönsson tfn 0739-80 46 90
Suppleant Örjan Larsson tfn 0768-71 63 90
Jaktansvarig Roger Magnusson tfn 0730-53 41 47
Utställning Ewa Tufvesson tfn 0709-74 38 13

valberedning

FunktionNamn
SammankallandeSiv Johnsson tfn 070-558 31 91
Ellinore Månsson tfn 070-690 71 61
Karin Weibull
 

dokument

Här kan dokument rörande klubben laddas ner.